Lugus & Alfresco

Lugus en Alfresco

Lugus is een advies organisatie, die vanuit de kennisvelden bedrijfsorganisatie, financieel management, informatietechnologie, mens & organisatie en strategisch management, op een praktische manier werkt aan tastbare veranderingen in organisaties. Essentieel voor Lugus is dat zij veranderingen kan zekeren in organisaties. Zo worden organisaties stabiel en komen stap voor stap op een hoger niveau.

Voor het ondersteunen van haar werkzaamheden worden de documenten beheerd met Alfresco. Alfresco is een document-managementsysteem waarbij o.a. versiebeheer, workflow en automatische document-conversie in één applicatie geïntegreerd worden. Met name versiebeheer wordt actief ingezet, om documenten en versies overzichtelijk te beheren.

Naast het gebruik van Alfresco 4.0 maakt Lugus gebruik van de Alfresco Share applicatie. Deze Share omgeving ligt ‘gestapeld’ op Alfresco 4.0 en ondersteunt (tijdelijke) samenwerkingsverbanden. Lugus gebruikt deze applicatie voor het beheren van projecten (bij Lugus en haar klanten) met behulp van o.a. document-sharing en versiebeheer. Elke project werkt in een eigen omgeving, waarbij o.a. gebruikerstoegang en eigen configuratie van share-elementen ingesteld kan worden.