Ministerie van Defensie

In opdracht van het ministerie van Defensie heeft Wowww de onafhankelijke website voor de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) gemaakt.

Door gebruik te maken van Drupal kunnen de medewerkers van deze afdeling nu diverse berichten plaatsen per geloofsovertuiging maar ook elkaars berichten gebruiken. Op deze manier wil het ministerie haar mensen beter informeren en betere voorlichting geven.

De website dgv.nl draait niet binnen het domein van het ministerie vanwege het speciale karakter.