Hoe

Bij WOWWW! geloven we in projecten uitvoeren middels Agile. Agile software developement is geen methodiek, het is geen procesbeschrijving, het is een manifest, zoals hieronder beschreven :

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we
Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
Werkende software boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan
Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.
De principes van Agile behorende bij het manifest staan beschreven op http://agilemanifesto.org/iso/nl/principles.html

Handleiding Agile

Ondanks dat er veel literatuur is over Agile bestaat er geen handleiding Agile. Agile maakt gebruik van diverse technieken of een mix daarvan zoals Scrum, Smart, Extreme programming, Kanban.
Agile werkt indien de teams vrijheid hebben, vrijheid om te verbeteren of iets anders te proberen. “Improvement is easier than perfection”. Agile is een lerend proces.
Als alles is voorgeschreven is Agile vermoord. Er bestaat dus geen one-size-fits-all.
Voor veel klanten is dit nieuw en kan het in het begin verwarrend zijn. Er is bijvoorbeeld geen allesomvattende planning want niet alles is bekend.
Al snel ziet men de voordelen en speelt daar handig op in. De klant is immers deel van het team.
Onze medewerkers hebben bijna allemaal een training gehad op werken vanuit het Agile manifest.

Methodieken

Uiteraard zijn er voldoende handleidingen voor de diverse Agile methodieken.
Wowww volgt de meeste van deze methodieken en gebruikt per project de elementen uit de diverse methodieken die het beste passen bij het project en de klant. Daarnaast blijven wij kijken naar andere nieuwe methodieken.
Het eindresultaat voor de klant staat voorop maar dit vraagt ook een flexibele betrokken houding van de klant. De klant is immers onderdeel van het team en moet dus aanspreekbaar zijn.

 

 

Nadelen/voordelen

Uiteraard kent Agile nadelen. de bekendste kritiekpunten staan hieronder met enkele tegenargumenten.

  • gebrek aan structuur en noodzakelijke documentatie. Agile methodieken kennen echter wel degelijk discipline en planning. De planning is echter flexibel.
  • vereist soms te veel culturele verandering. De cultuur van de organisatie moet openstaan voor discussie en onderhandeling. Daarnaast moet de organisatie een omgeving hebben waarin snelle communicatie tussen teamleden mogelijk is.
  • kan leiden tot moeilijkere contract-onderhandelingen. Ondanks dat klanten het principe begrijpen is men aan het einde geneigd om toch weer te wijzen naar het pakket van eisen die men in het begin had opgesteld maar waar men zelf van af is geweken.

Wat u ook moet weten over Agile

  • Agile vraagt veel tijd van de opdrachtgever tijdens het project. Hij/zij is immers altijd aanspreekbaar en aanwezig bij de diverse meetings. Deze tijd wordt teruggewonnen doordat de opdrachtgever niet vooraf tot in detail alles gedocumenteerd moet hebben. Mocht u dit wel hebben bedenk u dan dat 20-25% van alle beschreven functionaliteiten gedurende bouw zullen wijzigen, doorgaans op uw eigen verzoek. Indien nieuw in Agile bent als projectmanager, uw sturende rol is een faciliterende geworden.
  • Fixed price, fixed date, fixed scope : omdat er wordt uitgegaan van complete requirements wordt een planning passend gemaakt. Scope, budget en einddatum liggen vast.
    Hoe Agile de rest van het project ook zal zijn, de kans is groot dat aan deze planning nooit kan worden voldaan, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht of irreële cijfers. De scope zal zich verleggen maar meestal houdt de klant zich daar juist aan het einde aan vast als referentie. (bron: Sander Hoogendoorn)