Skyline Groningen
Image
screenshot vluchtweb.nl

Vluchtweb, kennisbank van VWN

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Ons land kan immers niet alleen andere landen aanspreken op het respecteren van mensenrechten, maar moet deze verantwoordelijkheid ook zelf nemen.

Deze mensenrechten zijn vastgelegd in tal van internationale verdragen, die VluchtelingenWerk als leidraad neemt voor haar activiteiten. Nederland heeft de plicht vluchtelingen bescherming en een menswaardig bestaan te bieden. 

Daar maakt VluchtelingenWerk Nederland werk van.

Vluchtweb is de kennisbank van Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtWeb is voor iedereen die werkzaam is in de asielpraktijk en zich bezighoudt met de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers. De beschikbare informatie is relevant voor zowel begeleiding tijdens de asielprocedure of reguliere procedure, als ondersteuning bij inburgering, gezinshereniging en andere integratiegerelateerde onderwerpen.

De uitdaging

De eerste versie van Vluchtweb.nl is 2013 ontwikkeld. Inmiddels is de kennisbank uitgegroeid tot een enorme kennisbank met jurisprudentie, landeninformatie en nieuws.

Voor de verdere doorontwikkeling van deze kennisbank heeft Sabel Communicatie in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland onderzoek gedaan naar verbeterpunten voor deze kennisbank. De bevindingen van dit onderzoek zijn door The FactorE verwerkt tot een clickable model onder meer verbeteringen voor het zoeken van dossiers is doorgevoerd. 

Dit clickable model is tot stand gekomen na diverse onderzoeken en tests bij de gebruikersgroepen van Vluchtweb.nl. De gebruikersgroepen zijn asieladvocaten en rechtbanken, medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en derden.

Nadat dit models is vastgesteld, heeft VluchtelingenWerk Nederland Wowww gevraagd deze wijzigingen te implementeren.

De oplossing

De vraag van VluchtelingenWerk Nederland is duidelijk: implementeer de resultaten zoals die zijn verwerkt in het clickable model. 

In samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland en the FactorE, heeft Wowww de wijzigingen geanalyseerd. Deze zijn onderverdeeld naar quick wins, wijzigingen in het interactie design en nieuwe functionaliteiten. De functionaliteiten zijn verder uitgewerkt in user stories, zodat product owner en developer vooraf hetzelfde beeld van het eindresultaat hebben.

De wijzigingen zijn in een aantal sprints gerealiseerd en zijn medio 2017 in gebruik genomen.

Kenmerken

Opdrachtgever Vluchtelingenwerk Nederland
Interactie ontwerp en visual design The Factor E
Content Vluchtelingenwerk Nederland
Development Wowww
Content Management Systeem Drupal
Digitale toegankelijkheid WCAG 2.0 en 2.1

 

Meer weten?

Wil je meer weten over het ontwikkelen of verbeteren van een grote kennisbank? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via postvoor@wowww.nl of +31 (0)508508590.