(Semi-) Overheid

De overheid hanteert webrichtlijnen die het voor bedrijven en burgers gemakkelijker maken om ‘zaken te doen’ met de overheid. De overheid heeft zich gecommitteerd aan ‘open standaarden’ om de digitale uitwisseling van informatie tussen overheid, bedrijven en burgers te bevorderen.

Het ‘Open Source’ business model voor het ontwikkelen en distribueren van software en sluit goed aan bij ‘Open Standaarden’; uitwisselbaarheid is ook binnen het open source model een belangrijk principe. Wowww! ontwikkelt websites die overheidsorganisaties in staat stelt om integraal en ‘zonder drempels’ de dialoog aan te gaan met burgers en bedrijven. Wij herkennen en erkennen de kwaliteitswens vanuit het publieke domein. Immers, we maken allemaal deel uit van dit domein en hechten aan oplossingen die onze deelname aan de maatschappij administratief vereenvoudigen.