Skyline Groningen
Toegevoegd op di, 25 oktober 2011

Vrij-Baan

Vrij-Baan is een meerjarig infra-programma waar Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden samen werken aan een betere bereikbaarheid van de provincie Fryslan en de stad Leeuwarden. Het programma Vrij-Baan bestaat uit zo’n veertig projecten die betrekking hebben op het openbaar vervoer, parkeren, fietstunnels en rotondes, maar bijvoorbeeld ook op scheepvaart. Echter, waar gebouwd wordt, is overlast. Om iedereen goed en tijdig te informeren, exploiteren de samenwerkende partijen een website: www.vrij-baan.nl

Wowww! ontwikkelde de website op basis van het open source content management systeem Drupal (ook de website van de gemeente Leeuwarden is in Drupal gebouwd). De website toont realtime High Definition beelden van de verkeerssituatie op een 6-tal plekken in Leeuwarden.