Maatwerk & Integratie

Wowww! is een Open Source system developer/integrator en levert advies en ontwikkeling op basis van bewezen Open Source en Java technologieën. Wowww! ontwikkelt applicaties met standaard oplossingen op basis van PHP (bijv. Drupal, WordPress) en Java (bijv. Alfresco)  Veel open source en Java pakketten zijn standaard zeer compleet en kunnen aangevuld worden met extra functionaliteit (middels aan deze pakketten gerelateerde modules). Veel organisaties hebben behoefte aan nieuwe applicaties en nieuwe technologieën, maar willen veelal bestaande applicaties en databases blijven gebruiken (bijv. het koppelen van een nieuw intranet aan een bestaand document management systeem). Om meerdere applicaties op een goede manier met elkaar te laten samenwerken is integratie en/of maatwerk nodig.

Integratie

Het succes van het internet en de invloed hiervan op applicaties en systemen binnen organisaties heeft ertoe geleid dat veel softwareleveranciers technische interfaces (API) op hun pakketten hebben ontwikkeld. Hierdoor wordt het mogelijk om de functionaliteit en/of de data uit deze pakketten te gebruiken binnen interne en externe webomgevingen. Ook in dit opzicht biedt Open Source voordelen omdat, door de grote ontwikkelcommunity achter de pakketten, de benodigde nieuwe interfaces sneller beschikbaar komen en bestaande interfaces gemakkelijker te verkrijgen zijn.

Maatwerk

Het ontwikkelen van maatwerk software kan betrekking hebben op nieuwbouw en herbouw. Redenen om bestaande software te herbouwen kan zijn dat het onderhouden van het bestaande systeem te duur is, niet meer voldoet aan de wensen of dat de continuïteit van het bestaande systeem niet meer gegarandeerd kan worden. Ook bij nieuwbouw en herbouw worden waar mogelijk gestandaardiseerde componenten ingezet en gebruik gemaakt van robuuste, bewezen technologie. Wij adviseren graag over de mogelijkheden.

Wowww! helpt organisaties bij maatwerk- en integratievraagstukken middels consultancy (functioneel ontwerp, software architectuur, business advies) en development (software ontwikkeling). Deze werkzaamheden worden zowel op projectbasis als op basis van detachering uitgevoerd. Indien wenselijk kan Wowww! maatwerk software in beheer nemen.