Webrichtlijnen

Over webrichtlijnen hoeven we u niks te vertellen. Over hoe u er aan kunt voldoen hebben wij u heel veel te vertellen.

Binnen ons team hebben wij enkele specialisten voor wie de webrichtlijnen altijd centraal staan. Zij volgen de ontwikkelingen en zullen altijd proberen u zo goed mogelijk te adviseren.

Op een toegankelijke site kan iedereen informatie vinden en lezen. Uw website toegankelijk maken helpt niet alleen mensen met een fysieke beperking toegang te krijgen tot uw informatie en diensten.
Ook heel wat mensen zonder handicap hebben er baat bij.

De Web Content Accessibility Guidelines zijn de wereldwijde standaard voor toegankelijke websites en digitale documenten. De standaard is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) en wordt aangeduid met de afkorting WCAG.
De Nederlandse overheid heeft zichzelf als eis gesteld dat elke overheidssite (ook indirecte) moeten voldoen aan de norm van WCAG 2.1

Een groot misverstand is dat de webrichtlijnen er enkel zijn voor blinde gebruikers. Dit is niet het geval en vaak maken we onderscheid in 4 categorieen van gebruikers die er baat bij hebben :

  • visueel beperkte gebruikers (naast blind, denk ook aan kleurenblind, glaucoom, bijziendheid)
  • motorisch beperkte gebruikers (denk aan RSI, Parkinson, hersenaandoeningen, spierdystrofie)
  • auditief beperkte gebruikers
  • cognitief beperkte gebruikers (bv dyslexie, down syndroom, autisme)

Toegankelijkheid is een proces: start dat proces en zorg dat het niet stopt.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via postvoor@wowww.nl of 050-8508590