Intranettoepassingen

Afhankelijk van uw doelstellingen realiseren wij intranet (of extranet) toepassingen op basis van Drupal, Alfresco en/of Google Apps. Organisatiebrede intranetomgevingen realiseren wij veelal met Drupal.

Voor specifieke intranetonderdelen kunnen andere oplossingen ingezet worden. Bijvoorbeeld op het gebied van Document Management werken wij met Alfresco. Wanneer een intranet vooral gericht is op samenwerken kan Alfresco Share een goede oplossing zijn. Alfresco biedt uitstekende integratiemogelijkheden met Drupal.

Wilt u een eenvoudige standaard omgeving voor het op afstand met elkaar samenwerken? Wellicht dat Google Apps dan een goede oplossing biedt. Wowww! is Google Enterprise Partner.