Skyline Groningen
Image
Luchtapp - meetpalen en meldingen
Image
Luchtapp - melden van geurhinder
Image
Luchtapp - screenshot Meetnet

Luchtapp Provincie Groningen

Geur is één van de grootste hinderaspecten in de provincie Groningen. In de "Provinciale Strategie Gezondheid en Milieu 2014 - 2016" heeft de provincie Groningen zich als doel gesteld dat zij door gerichte monitoring van geurbelasting en stankklachten, alsmede een verbeterde communicatie tussen bedrijf, omwonenden, gemeente en provincie, geurhinder willen verminderen en sneller willen ingrijpen bij incidenten. 

De uitdaging

De provincie Groningen heeft Wowww gevraagd aan de hand van een visiedocument van de provincie Groningen een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van de Luchtapp. De uitgangspunten van het visiedocument hebben betrekking op

  • melden van geurhinder door inwoners;
  • informeren en signaleren van mogelijke veroorzakers op basis van windrichting;
  • rapporteren over aantal en aard van de meldingen

De Luchtapp wordt ontwikkeld als pilot voor de regio Oosterhorn, nabij Delfzijl. Tijdens de ontwikkelfase heeft de provincie Groningen een stuurgroep ingesteld, waarin inwoners en vertegenwoordigers van een aantal bedrijven plaats namen.

Vanuit de provincie Groningen zijn hoge eisen gesteld aan de ontwikkeling en hosting van de Luchtapp.

Onze aanpak

Wowww heeft gekozen voor een Agile aanpak, waarin de Luchtapp in 5 sprints werd gerealiseerd. Iedere sprint leidde tot een demo die aan de productowner en vervolgens aan de stuurgroep werd gepresenteerd. Deze aanpak maakte het mogelijk om draagvlak bij de stakeholder te creëren en te kunnen anticiperen op nieuwe inzichten of prioriteiten.

De oplossing

Het eindresultaat is een app die voor inwoners eenvoudig in gebruik is. Geurhinder kan via via de mobiele telefoon worden ingediend. Mogelijke veroorzakers worden op basis van actuele windgegevens binnen 10 minuten geïnformeerd. 

Verder is de Luchtapp voorzien van een koppeling met meetpalen van TNO, zodat inwoners 'near real time' toegang hebben tot informatie over de actuele luchtkwaliteit.

De provincie Groningen heeft met deze app realtime inzicht in het aantal meldingen van geurhinder. Deze app draagt bij aan een verbeterde communicatie tussen inwoners, bedrijven en de provincie Groningen.

De Luchtapp bestaat uit een frontend applicatie gebaseerd op Angular en een backend applicatie gebaseerd op Java Spring.

Kenmerken

Opdrachtgever Provincie Groningen
Interactie ontwerp en visual design Bruna&Bruna
Development Wowww
Framework Angular & Java Spring

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van een interactieve webapplicatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via postvoor@wowww.nl of +31 (0)508508590.