Skyline Groningen
webrichtlijnen

Webrichtlijnen en toegankelijkheid

Iedereen heeft recht op toegang tot digitale informatie en dienstverlening, inclusief mensen met een handicap. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor de (semi-)overheid. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen.

Toegankelijkheid is een continu proces

Toegankelijkheid is een proces: start dat proces en zorg dat het niet stopt. Binnen ons team hebben wij enkele specialisten voor wie de webrichtlijnen altijd centraal staan. Zij volgen de ontwikkelingen en zullen altijd proberen je daarin zo goed mogelijk te adviseren. 

Op een toegankelijke site kan iedereen informatie vinden en lezen. je website toegankelijk maken helpt niet alleen mensen met een fysieke beperking toegang te krijgen tot informatie en diensten, veel mensen zonder handicap hebben er ook baat bij.

WCAG 2.1 en W3C

De Web Content Accessibility Guidelines zijn de wereldwijde standaard voor toegankelijke websites en digitale documenten. De standaard is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) en wordt aangeduid met de afkorting WCAG.

De Nederlandse overheid heeft zichzelf als eis gesteld dat elke overheidssite (ook de indirecte) moeten voldoen aan de norm van WCAG 2.1. Hierbij hanteert zij het uitgangspunt dat nieuwe websites vanaf 23 september 2019 en bestaande websites vanaf 23 september 2020 aan deze eisen moet voldoen. Zie ook het artikel op digitaletoegankelijkheid.nl.

Misverstanden

Een groot misverstand is dat de webrichtlijnen er enkel zijn voor blinde gebruikers. Dit is niet het geval en vaak maken we onderscheid in 4 categorieën van gebruikers die er baat bij hebben:

  • visueel beperkte gebruikers (naast blind, denk ook aan kleurenblind, glaucoom, bijziendheid)
  • motorisch beperkte gebruikers (denk aan RSI, Parkinson, hersenaandoeningen, spierdystrofie)
  • auditief beperkte gebruikers
  • cognitief beperkte gebruikers (bv dyslexie, down syndroom, autisme)

Meer weten?

Wil je meer weten over de webrichtlijnen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via postvoor@wowww.nl of +31 (0)508508590. Of laat een bericht achter en wij bellen je terug.

Bel mij terug