Skyline Groningen
Wowww maakt online participatie mogelijk met Open Source Software
Toegevoegd op

Wowww maakt online participatie mogelijk met Open Source Software

Groningen en Leeuwarden zetten Consul in voor burgerparticipatie

Participatie is hip. Steeds vaker mogen inwoners meepraten met lokale overheden over de inrichting van hun stad, dorp of gemeente. En lang niet altijd gaat dit via een bewonersavond in het buurthuis. Veel gemeenten willen grotere en meer diverse aantallen bereiken om mee te praten over hun beleid. Online participatietools maken dit eenvoudiger. 

In Nederland zien we de opkomst van twee open source participatieplatforms, dit zijn OpenStad en Consul. De gemeente Amsterdam stond aan de wieg van OpenStad en de gemeente Groningen heeft het platform Consul naar Nederland gehaald.

Inmiddels maken steeds meer overheden gebruik van Consul. En wij zijn er trots op dat wij samen met de gemeente Leeuwarden en de gemeente Groningen vorm kunnen geven aan Online Participatie.

Wat is Consul?

Consul is een open source-platform voor participatietrajecten. Het doel is simpel, maar helder: ga in gesprek met inwoners! Met Consul kan men discussies starten of bijwonen, peilingen houden of ideeën delen. Ook kan er met meerdere mensen een burgerbegroting worden opgesteld. Op het gebied van inspraak en participatie is veel mogelijk: burgers kunnen niet alleen voorstellen doen, maar bijvoorbeeld ook raadsvoorstellen toetsen.

Consul is ontwikkeld in Spanje en wordt inmiddels door 120 organisaties in 23 landen ingezet. De gemeente Groningen heeft het platform naar Nederland gehaald en samen met een aantal Nederlandse gemeenten verder ontwikkeld.

Consul maakt online participatie mogelijk

 

Consul biedt veel mogelijkheden die out-of-the-box beschikbaar zijn

Inmiddels maken 120 organisaties gebruik van Consul. Op basis van de ervaring die hiermee is opgedaan, bevat Consul de volgende mogelijkheden die direct beschikbaar zijn.

Online debat 
Inwoners, ondernemers en politiek, kortom iedereen kan een debat starten over een willekeurig onderwerp. Elk debat krijgt een eigen plek waar mensen kunnen discussiëren. Bij een hoge activiteit krijgt een debat meer waarde, hierdoor komen belangrijke onderwerpen vanzelf bovendrijven.

Voorstellen
Iedereen kan een voorstel indienen en draagvlak verwerven. Wanneer een voorstel voldoende draagvlak heeft gekregen wordt het in stemming gebracht en zo wordt gezamenlijk bepaald of er actief mee aan de slag dient te worden gegaan.

Budgetteren
Het budgetteren in CONSUL geeft iedereen de mogelijkheid gezamenlijk budgetten samen te stellen en budgetten te verdelen. Hier kunnen instanties of overheden op inhaken en het budget daadwerkelijk vrij maken, maar ook de voortgang van het budget bewaken.

Stemmen
Iedereen kan veilig stemmen op voorstellen en ideeën op een computer, tablet of smartphone. Bepaal eenvoudig welke onderwerpen belangrijk voor je zijn.

Voorstellen bespreken
Met CONSUL is het mogelijk op een transparante manier concept voorstellen te delen zodat aanpassingen gemakkelijk kunnen worden verzameld en geïnventariseerd. Vroegtijdig worden stakeholders betrokken om verbeteringen en commentaar toe te voegen aan het document. Dit zorgt voor betere formele documenten met meer draagvlak, bijvoorbeeld voor overheidsinstanties.

Processen
Bij geavanceerde participatie in b.v. ruimtelijke ontwikkeling waarvoor een aantal specifieke fases van participatie kan worden uitgewerkt kan van deze functionaliteit gebruik worden gemaakt.

Kenmerken van Consul

Consul is gebaseerd op Ruby on Rails en wordt door de Consul Community onderhouden.

Consul heeft de kenmerken van een Content Management Systeem. De software is online beschikbaar en kan van een eigen ontwerp worden voorzien. De gebruiker kan het systeem inrichten met die functionaliteiten die bij het onderwerp passen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de technische mogelijkheden van Consul? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel +31 (0)508508590 of laat een bericht achter en wij bellen je terug.

Bel mij terug